Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ (Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ): Σενάρια και ερωτήσεις

Για να δείτε τα σενάρια, τις δραστηριότητες και τις σημειώσεις μου για τις εξετάσεις πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μου.